ardha fél
ardha-chandrasana / ardha-csandrászana félhold tartás
ardha-khurmasana / ardha-kúrmászana fél-teknősbéka tartás
ardha-matsyendrasana / ardha-macjéndrászana félcsavart póz
ashtanga / astánga a jóga nyolc állomása Patanjali leírása szerint. Patanjali műve a a jóga nyolc állomása Patanjali leírása szerint. Patanjali műve a Jóga Szútrák, amely a jógatechnikák szerkezeti és funkcionális elemzése, ami mai napig is a legjelentősebb írásnak számít a tárgyban. Szútrák, amely a jógatechnikák szerkezeti és funkcionális elemzése, ami mai napig is a legjelentősebb írásnak számít a tárgyban.
ashtanga yoga / astánga jóga állandó gyakorlatokból álló, folymatos mozgással végrehajtott jógagyakorlatsor, Power jógaként is ismert.
asana / ászana tartás, állás, póz
bhati / bháti fény
bhujangasana / bhudzsangászana kobrapóz
bhudzsanga / bhudzsanga kígyó
Bikram jóga 40 fokra fűtött teremben gyakorolt hatha-jóga. A gyakorlatok sorrendje mindig azonos, segédeszközök nincsenek, a gyakorlatokat hallás után követik a résztvevők, nincs kézi korrekció. Bármilyen korú és testi állapotú ember képes a pózok gyakorlására.
danda bot, rúd
dandayamana-bibhaktapada-janushirasana / dandájamana-bibhaktapada-dzsánushírászana térd-fej tartás terpeszállásban
dandayamana-bibhaktapada-paschimottanasana / dandájamana-bibhaktapada-pashcsimóttanászana erőteljes nyújtás terpeszállásban
dhanu íj
dhanurasana / dhanurászana íjtartás
garuda sasmadár
garuarasana / garurászana sasállás
ha a hatha szó első szótagja, =Nap
hasta / haszta kéz
hatha erő, ha-tha szavak összetételéből álló szó
hatha jóga a szellemi utat a fizikai gyakorláson keresztül megvalósító jóga,pózokból és kontrollált légzésből áll
Iyengar jóga a pózok gyakorlását elősegítő segédeszközöket is használó hatha-jóga. Nevét B.K.S. Iyengar-ról kapta, aki a világ egyik legismertebb és elismertebb jógatanára. Több, mint 75 éve tanít.
dzsanu térd
janushirasana-apschimottanasana / dzsánushírásana-pashcsimóttanászana térd-fej tartás erőteljes hátsó nyújtással
janushirasana / dzsánusírászana térd-fej tartás
yoga / jóga egyesülés az isteni, felsőbb akarattal
yogi/yogini / jógi és jógini a személy, aki jógát gyakorol - férfi és nő
kapala / kapála koponya
kapalbathi / kapálabhati a fejet tisztító légzés a világos gondolkodásmódot segíti illetve a koncentrálást
karma maga a cselekvés.
karma jóga szolgálat, munka
khurma / kúrma teknősbéka
kriya / krijá megtisztulás, vezeklés, szertartás
kriya yoga / krijá jóga jógatechnika az elme megtisztításra és kiürítésére
mandala Körkörös, kör középpont köré rendeződő geometriai minta, amely a kozmosz és a lélek utazásának a képe is egyben. A megvilágosodás eszköze is egyben.
mantra szent hangok, hangsorok, amelyek felszabadítják az elmét, világosságot, békét és jólétet hoznak.
mantra jóga a jóga ezen útja a mantrákat használja.
Matsyendra / Macjéndra Macjéndra jógi, róla nevezték el a csavart pózt
meditáció elme kiürítése a gondolatoktól. A hatha jóga is a meditáció egy formája.
namaste, namaskar meghajlok a benned élő isteni előtt
OM vagy "AUM" az univerzum hangja.
pada láb
padahastasana / padahasztászana kéz-lábfejtartás/gólyaállás
padangustha / pádángustha nagylábujj
padangusthasana / pádángusthászana nagylábujj-tartás
paschimottana / pashcsimóttana test hátsó felének nyújtása, saroktól tarkóig
paschimottanasana / pashcsimóttanászana erőteljes nyújtás
pavanumktasana / pavanamuktászana szelek elengedése
poorna-salabhasana / púrna-salabhászana teljes sáskaállás
prana / prána életerő, lélegzet, a mindent éltető őserő
pranayama / pránájáma ellenőrzött légzés. Egy tudatos belégzésből, egy légzésvisszatartás, és egy kilégzés ciklusából áll
shalabha sáska
salabhasana / salabhászana szöcske, sáska póz
sasangasana / sasangászana nyúl póz
shava holttest
savasana / shavászana hullapóz
supta / szupta fekvő, alvó
supta-vajrasana / szupta-vadzsrászana fekvő gyémántpóz
szanszkrit India klasszikus irodalmi nyelve, a hinduizmis, a Védák és más szent szövegek ősi indo-európai nyelve
tadasana / tadászana Bikramnál fa póz
tha a hatha szó második szótagja, =Hold
trikanasana / trikanászana háromszögtartás
tula egyensúly
tuladandasana / tuladandászana egyensúlyozó bot tartás
ustra teve
ustrasana / ustraszana tevepóz
utkata erőteljes, vad
utkataszana / utkatászana széktartás
vajra / vadzsra mennykő, gyémánt, villámlás
vinyasa jóga a pózokat folyamatos átmenettel gyakorló jógairányzat
yama / jáma erkölcsi szabályok (5: erőszakmentesség, igazsághoz való hűség, önmegtartóztatás, tartózkodás a lopástól, kapzsiságtól való mentesség)

© Forrójóga, 2012. augusztus